Nacionalni park Paklenica prostire se na primorskoj padini južnog Velebita, neposredno iznad naselja Marasovići. Prostor je zbog najrazličitijih prirodno-znanstvenih, estetskih i drugih raznolikosti već 1949. godine proglašen nacionalnim parkom. Na tom dodiru mora i planine, u okomito urezanim i dubokim kanjonima, obilje je zanimljivih i nesvakidašnjih prirodnih pojava, gdje se susreću iznimno bogatstvo geomorfoloških pojava i oblika, raznolik biljni i životinjski svijet, atraktivni krajolici i netaknuta priroda.

Nacionalni park Paklenica sa svoja dva impresivna kanjona, Velika Paklenica i Mala Paklenica; mnoštvo neobičnih krških reljefnih oblika, niz pećina, bogata i raznolika flora i fauna; monumentalna okomita stijena poznata kao Anića Kuk je jedan od najpopularnijih terena za alpiniste.

Nacionalni park Paklenica je najznačajniji penjački centar na Jadranu. Danas na pakleničkim penjalištima postoji oko 400 različitih penjališta, pa svaki penjač može pronaći ponešto za svoj užitak. Na području Nacionalnog parka postoji oko 150 km planinarskih staza i putova. Najposjećenija staza je preko kanjona Velika Paklenica do Planinarskog doma Paklenica (trajanje oko 2 sata).
www.np-paklenica.hr

Poučne staze

Poučna staza Velika  Paklenica
Najposjećenija staza u parku koja vodi od kanjona Velike Paklenice do Planinarskog doma. Na stazi se nalazi 10 interpretativnih ploča koje educiraju o prirodnim osobitostima NP Paklenica i kulturnim značajkama ovog područja.

Poučna staza Paklarić s  vidikovcem
Poučna staza Paklarić smještena je uz lijevu obalu potoka nedaleko od ulazne recepcije. Ulaz na stazu je označen pločama. Poučna staza počinje starim, preuređenim pakleničkim mlinom te vodi do utvrde Paklarić, koja se nalazi na koti od 121 m, i vidikovca s kojeg se pruža panoramski pogled. Duljina staze je 550 m, a opremljena je s četiri edukativno-informativna panoa: velebitski stanovi, tradicionalna poljoprivreda, stočarstvo u južnom Velebitu i karavanski put.  Na vidikovcu se nalazi teleskop i dvije interpretativne ploče o važnijim arheološkim lokalitetima.

O utvrdi Paklarić
Arheološko istraživanje Paklarića provedeno je 2001. godine. Na istočnom dijelu platoa obuhvaćen je obrambeni zid, a pronađena je manja količina prapovijesne keramike i veća količina srednjovjekovne keramike. Smatra se da je navedeni obrambeni zid izgrađen u kasnom srednjem vijeku (14.-16. st) na ostacima i od ostataka prapovijesnog suhozidnog bedema. Na zapadnom rubu platoa pronađena je velika količina životinjskih kostiju, školjki i veća količina ulomaka zemljanog posuđa. Značajni su i nalazi triju srebrnih novčića mletačkih duždeva. Smatra se da je i taj obrambeni objekt izgrađen u kasnom srednjem vijeku, te da je nadzirao značajnu komunikaciju koja je kroz Paklenicu vodila od mora prema Lici i obrnuto.

Poučna staza „Kratko putovanje kroz prošlost“ i biciklistička staza Starigrad – Reljani
Osam kilometara duga biciklističko-pješačka staza vodi od središta Starigrada-Paklenice do ulazne recepcije u Velikoj Paklenici, pa kroz stare zaseoke, preko Male Paklenice do Selina. Poučna staza „Kratko putovanje kroz prošlost“dio je ove pješačko-biciklističke staze. Opremljena je s pet interpretativnih ploča koji prikazuju povijest ovog kraja od prapovijesti do danas.

Pješačko – edukativna staza “Pjeskarica”
Pješačko – edukativna staza “Pjeskarica“  proteže se od Pakleničkog mlina  do parkirališta u kanjonu, uz istočnu obalu potoka. Staza duga 1.500 m prolazi kroz područje raznolikih reljefnih oblika i bogate vegetacije. Na početku staze se nalazi „učionica“ za provođenje edukativnih programa pod nazivom „Škola u prirodi“,  a ostatak staze opremljen je interpretativnim pločama.